Få stöd i arbetet med årsredovisningen

På esv.se kan du få stöd i arbetet med myndighetens årsredovisning för 2022. Här får du en överblick på var du hittar information om bland annat viktiga datum för bokslutet, stöd för resultatredovisningen och nyheter som kan vara relevanta för arbetet.

Förändringar i S-koder för 2023

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om nya och ändrade S-koder för 2023. Dels införs nya S-koder för lån och övriga krediter i Riksgäldskontoret. Dels har ESV ändrat vissa benämningar och beskrivande texter i ett antal andra S-koder. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Snart dags för EA-uppföljning för 2022

ESV har i uppgift från regeringen att genomföra en uppföljning av hur myndigheterna under regeringen följer de ekonomiadministrativa regelverken (EA‑regelverket). På samma sätt som förra året är en del av uppföljningen att samtliga myndigheter under regeringen som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska besvara en enkät. Den följer upp hur myndigheten har följt ett urval av bestämme…

Ny struktur för ESV:s föreskrifter

ESV har beslutat om en ny struktur för myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna kommer att publiceras i en ny serie kallad Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd, ESVFA. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2023.

Underskott i statens budget för september

Saldot i statens budget för september blev ett underskott på 5,9 miljarder kronor. Det är en skillnad på 17,4 miljarder kronor jämfört med september 2021, då utfallet var ett överskott på 11,5 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Attitydundersökning om välfärdsbrott pågår

Just nu genomför Ekonomistyrningsverket (ESV) en undersökning om allmänhetens inställning till välfärdsbrott, och till myndigheternas kontrollarbete. ESV har regeringens uppdrag att följa upp och föreslå förbättringar i arbetet för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Attitydundersökningen blir ett av flera underlag för att följa upp det mål som riksdagen har beslutat: att utbetalninga…

Regeringen kan överväga att utveckla styrningen av försvarsmyndigheter

Ekonomistyrningsverket (ESV) har rapporterat sitt uppdrag att stödja Försvarets materielverk (FMV), Fortifikationsverket och Försvarsmakten med att utveckla myndigheternas ekonomiska rapportering och resultatredovisning till regeringen. ESV lämnar inga förslag utan visar på olika överväganden regeringen kan göra i det fortsatta arbetet med att utveckla den ekonomiska styrningen av dessa myndigheter.