Inrapporteringsdatum för 2023 är beslutade

Ekonomistyrningsverket har beslutat om datumen för inrapporteringen till statsredovisningen för 2023. Datumen finns publicerade på sidorna om att rapportera utfall i Hermes och viktiga datum för arbetet med årsbokslut och årsredovisning .