Ny programutbildning för mellanchefer i staten

I april startar Ekonomistyrningsverket (ESV) en ny programutbildning i strategisk verksamhetsstyrning för mellanchefer i staten. Utbildningen utgår från en helhetssyn på styrning och utveckling och ska stötta cheferna i att hantera utmaningar som är gemensamma för statliga verksamheter.