Remiss av ändrade S-koder

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag till ändringar av statliga inrapporteringskoder (S-koder). Även myndigheter som inte finns med på remisslistan har möjlighet att lämna synpunkter på förslagen senast den 21 oktober. Skicka era svar via e-post till registrator@esv.se med kopia till jerker.jonsson@esv.se .