1,2 miljoner pensionärer fick det nya inkomstpensionstillägget i september

Saldot i statens budget för september visar ett överskott. De totala inkomsterna ökade medan de totala utgifterna minskade jämfört med september 2020. Samtidigt ökade de takbegränsade utgifterna, bland annat eftersom att inkomstpensionstillägget betalades ut för första gången. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.