ESV undersöker allmänhetens inställning till välfärdsbrott

Just nu genomför Ekonomistyrningsverket (ESV) en attitydundersökning om allmänhetens inställning till välfärdsbrott. Undersökningen är en del av ESV:s uppdrag att stödja och samordna välfärdsmyndigheternas arbete med att främja korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.