Tre myndigheter om sitt arbete med lean

Oavsett vad man väljer att kalla det – lean, systemsyn eller processorientering – så arbetar många myndigheter idag med ett ständigt förbättringsarbete. Det är inte minst nätverket för lean i statsförvaltningen ett bevis på.

Samverkan ett sätt för enmansrevisorer att bli mindre ensamma

Flera myndigheter med internrevision har så kallade enmans-, eller ensamrevisorer. Det kan vara problematiskt att sakna kollegor att bolla med, men det är inte ett olösligt problem. Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Statens tjänstepensionsverk (SPV) har till exempel en utvecklad samverkan och för två år sedan startade ett nätverk för enmansrevisorer.

Effektivare lokalanvändning på Linköpings universitet

På Linköpings universitet har lokalerna varit i fokus för effektiviseringar. Man siktar på att gå från underutnyttjade lokaler till en beläggning på 70 procent. Drivkraften har inte enbart varit att spara resurser, man har även velat ge studenterna en bra studiemiljö.

Effektiv samverkan kan rädda liv

Lantmäteriet har tillsammans med flera offentliga aktörer samverkat för att förbättra tillgången av bra kartinformation till blåljusaktörer. Om alla blåljusaktörer har bra och rätt information kan de komma till rätt adress så snabbt som möjligt. Det kan vara en utmaning att få en välfungerande samordning mellan cirka 150 organisationer som arbetar med räddning. Genom samverkan kan myndigheterna tillhandahålla en tjänst, som utifrån medborgarens perspektiv kan verka självklar, samtidigt som förutsättningarna för att rädda liv ökar.

Samverkan öppnar dörren för en effektivare myndighetskontakt för skogsägare

Skogsstyrelsen och länsstyrelserna samverkar i ett regeringsuppdrag för att utveckla en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare. Syftet med tjänsten är att förenkla skogsägarnas myndighetskontakter. Genom målgruppsorientering, myndighetssamverkan och digitaliseringens möjligheter effektiviseras ärendehanteringen. Deltagande målgrupper har beräknat potentiella vinster till 30–150 miljoner kronor med en fullt utbyggd inlämningsfunktion. Framför allt resulterar projektet i en mer rättssäker, transparent och förutsägbar handläggning av ärenden.

Ska en myndighet spela Minecraft på arbetstid?

De båda kunskapsspridande myndigheterna Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Lantmäteriet har valt att använda sig av datorspelet Minecraft för att nå ut till nya målgrupper. Det är en plattform som redan finns tillgänglig och har ett stort genomslag. Mycket tyder på att det är ett innovativt och kostnadseffektivt sätt för att effektivisera myndigheternas kunskapsspridning.