Anmäl dig till ESV:s nya programutbildning för mellanchefer

Nu kan du anmäla dig till ESV:s nya programutbildning i strategisk verksamhetsstyrning för mellanchefer i staten som startar i april. Utbildningen utgår från en helhetssyn på styrning och utveckling och ska stötta cheferna i att hantera utmaningar som är gemensamma för statliga verksamheter. Sista anmälningsdag är den 20 februari.