Baskontoplanen är uppdaterad för 2022

ESV har uppdaterat baskontoplanen för statliga myndigheter. Vi har bland annat ändrat vissa texter och benämningar till följd av ESV:s ändringar av föreskrifterna om rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder), som beslutades i Cirkulär 2021:5 . Ändringarna påverkar i sin tur i vilken undergrupp myndigheterna bör kontera vissa kostnader. Vi har även ändrat benämning…