Tips för att utforma ett effektivt stöd vid genomförandet av större förändringar

Försäkringskassan har nyligen genomfört ett stort myndighetsövergripande förändringsprojekt där två representanter från myndighetens kompetensteam för förändringsledning har stöttat kärnverksamheten under genomförandet. Här delar de två förändringsledarna med sig av sina bästa tips från projektet.