EA-boken är uppdaterad

Nu är EA-boken 2022 publicerad, med ändringar i författningar till och med SFS 2021:1209. ESV har bland annat gjort ändringar i föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) och avgiftsförordningen (1992:191). EA-boken innehåller ett urval lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd om statlig…