ESV följer upp coronapandemins påverkan på myndigheterna

Under hösten följer Ekonomistyrningsverket (ESV) upp hur coronapandemin har påverkat myndigheternas ordinarie verksamhet. Uppföljningen ska ge en bild av om verksamheten har genomgått bestående förändringar och vilka det kan vara.