ESV föreslår en samlad översyn av regler för utbetalningar från välfärdssystemen

Regeringen bör göra en samlad översyn av reglerna och undanröja vissa rättsliga hinder för utbetalande myndigheter inom välfärdssystemen. Myndigheterna bör bland annat kunna använda uppgifter i arbetsgivardeklarationerna i större utsträckning än i dag. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen.