ESV har beslutat om ändrade regler

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till tre förordningar och ändringar i de statliga inrapporteringskoderna (S-koder). Alla ändringar träder i kraft den 1 januari 2022.