ESV lämnar förslag för arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Alla ersättningar där välfärdsmyndigheterna beslutar om utbetalningar till enskilda bör vara föremål för omfattningsstudier i arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen.