ESV ska följa upp myndigheternas hantering av medel från EU:s återhämtningsfond

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag att följa upp myndigheternas hantering och genomföra revisioner av de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Exakt hur det ska gå till är inte fastställt. ESV återkommer med information efter sommaren.