ESV vill diskutera styrning med myndighetsledningar

Ekonomistyrningsverket (ESV) bjuder på nytt in myndighetsledningar för att diskutera frågor om ekonomistyrning i staten. Tidigare år har vi erbjudit möjligheten att hålla ledningsgruppsmöten i våra lokaler, i det rådande läget kan våra experter delta digitalt.