Förbättringar i Sveriges hantering av EU-medel

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur svenska myndigheter hanterar de EU-medel som betalas ut till stödmottagare. Hanteringen fungerar överlag bra, och sedan förra året har Jordbruksverket dessutom åtgärdat flera tidigare brister inom jordbruksstöden.