Fortsatt distansarbete och nya arbetssätt kan minska myndigheternas lokalkostnader

Myndigheternas lokalkostnader kan komma att minska över tid som en effekt av förändrade behov då medarbetarna antas fortsätta jobba mer på distans och med digitala arbetssätt även efter coronapandemin. Det är en av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) slutsatser efter att ha följt upp hur pandemin har påverkat myndigheternas verksamhetskostnader.