Fortsatt god ekonomiadministrativ regelefterlevnad

Myndigheterna fortsätter att följa det ekonomiadministrativa regelverket väl. Men inom vissa områden finns det fortfarande mer omfattande avvikelser från reglerna. Det gäller hanteringen av statliga fodringar, e-beställningar och hyresavtal. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) EA-uppföljning för 2021.