Fortsatt ökade investeringar i forskning och utveckling

Staten investerade 42,2 miljarder kronor i forskning och utveckling under 2021. Det är en ökning med 2,9 miljarder kronor jämfört med 2020. Det visar ESV:s redovisning av regeringsuppdraget att ta fram underlag för de investeringar för forskning och utveckling som staten ansvarar för.