Herr Karlsson och hans lappar – effektiviseringar på enheten för näringslivsutveckling

På Länsstyrelsen i Västernorrland finns enheten för näringslivsutveckling. De arbetar bland annat med bidragsstöd till företag och har nyligen gjort effektiviseringar av sin kärnverksamhet. Genom ett lean-inspirerat arbetsätt har enheten både minskat sin resursanvändning och handläggningstiderna.