Från grävskopa till arkeologiverktyg – Transportstyrelsens effektivisering

Att uppföljning är ett kraftfullt verktyg för att realisera effektviseringar är någonting som Transportstyrelsen har lärt sig i sitt effektiviseringsprogram som startade för tre år sedan. En nyckelfaktor i deras arbete har varit uppföljningen av ekonomin och verksamheten.