Höga inbetalningar från kapacitetsavgifter fortsätter att minska statens utgifter

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 15,4 miljarder kronor, vilket är 7,3 miljarder kronor högre än i juli 2021. Det beror främst på att det blev högre inbetalningar i juli i år från kapacitetsavgifter för överföring av el mellan olika elområden. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.