Högre inkomster från skatt och återbetalning av lån gav överskott i statens budget 2021

Det preliminära saldot i statens budget för 2021 blev ett överskott på 77,8 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett underskott på 220,6 miljarder kronor för 2020. Den stora skillnaden mellan åren förklaras främst av att skatteinkomsterna ökade kraftigt under 2021 och att Riksbanken återbetalade vissa lån. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.