Högre inkomster från statens aktier i maj

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 69,2 miljarder kronor, vilket är 32,2 miljarder kronor högre jämfört med maj 2021. Det beror främst på att inkomsterna från statens aktier blev högre i maj i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.