Högre krisstöd till kultur- och idrottsverksamhet i maj i år

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 36,9 miljarder kronor, vilket är 26,8 miljarder kronor högre än i maj 2020. Samtidigt fortsätter staten att betala ut coronarelaterade stöd, framför allt till hälso- och sjukvård samt till kultur- och idrottsverksamhet. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.