ESV stödjer förslag som stärker arbetet med att bekämpa bidragsbrott

Ekonomistyrningsverket (ESV) har svarat på Socialdepartementets remiss Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott (SOU 2022:37). ESV tillstryker stora delar av utredningens förslag, men lämnar även avvikande åsikter.