Högre skatteinkomster i statens budget i november

Saldot i statens budget för november blev ett överskott på 37,5 miljarder kronor, vilket är 2,8 miljarder kronor lägre än i november 2020. Skatteinkomsterna ökade dock jämfört med november föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.