Högre skatteinkomster signalerar återhämtning i statens ekonomi

Saldot i statens budget för augusti blev ett överskott på 43,4 miljarder kronor, vilket är 23,6 miljarder kronor högre än i augusti 2020. Det beror på att årets skatteinkomster fortsatte öka, vilket främst förklaras av återhämtningen i ekonomin. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.