Inrapporteringsdatum för 2022 är beslutade

Ekonomistyrningsverket har beslutat om datumen för inrapporteringen till statsredovisningen för 2022. Datumen finns publicerade på webbsidorna för att rapportera utfall i Hermes och viktiga datum för arbetet med årsbokslut och årsredovisning .