Internationellt samarbete en möjlighet till kompetensutveckling

Ekonomistyrningsverket (ESV) leder ett samarbetsprojekt om myndighetsstyrning i Georgien. I projektet deltar både ESV:s egna medarbetare och andra kollegor från statsförvaltningen som experter. Här berättar Johan Gunnarsson, verksamhetsutvecklare på Polismyndigheten, om erfarenheterna och möjligheterna till kompetensutveckling under projektet.