Internrevisionens utmaningar kan hanteras på den enskilda myndigheten

Myndigheterna har en positiv syn på den statliga internrevisionen. Det finns dock ett antal utmaningar, bland annat när det gäller internrevisionens resurser och hur föreslagna förändringar ska hanteras i verksamheten. Dessa frågor kan överlag hanteras av den enskilda myndigheten.