Lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd. Senast den 8 oktober behöver vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter och yttranden på förslagen.