Lämna uppgifter om avgiftsbelagd verksamhet senast 23 februari

Samtliga myndigheter som ingår i den statliga redovisningsorganisationen ska lämna uppgifter i Hermes om sin avgiftsbelagda verksamhet för 2021. Det gäller även för myndigheter som inte har tagit ut avgifter 2021. Senast den 23 februari ska inrapporteringen vara klar. Uppgifterna ska stämma överens med myndighetens årsredovisning.