Metodstöd kan hjälpa myndigheterna att utveckla arbetet med rättslig kvalitetsuppföljning

Ekonomistyrningsverket (ESV) anser att det finns potential att ytterligare utveckla myndigheternas arbete med rättslig kvalitetsuppföljning. ESV har tagit fram ett metodstöd för att bidra till utvecklingen inom området. Det framgår av en rapport som ESV har lämnat till regeringen.