Mindre underskott än väntat 2021

Offentliga sektorns underskott blir mindre 2021 än 2020, främst till följd av en stark ökning av skatteintäkterna. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos. Nästa år beräknas sparandet i offentlig sektor i stort sett vara i balans, men då är inte de reformer som har aviserats inför budgetpropositionen beaktade.