Momshandledningen är uppdaterad

Vi har uppdaterat avsnitt 3.2 om inköp av byggtjänster i momshandledningen. Avsnittet är uppdaterat till följd av att Skatteverket omarbetat ett tidigare ställningstagande om staten och omvänd skattskyldighet för inköp av byggtjänster.