Myndigheterna har förvaltat coronastöden väl under rådande omständigheter

Myndigheterna har förvaltat de stöd som har införts eller förändrats med anledning av coronapandemin väl utifrån omständigheterna. De har beaktat kraven som ställs på förvaltningen samt balanserat riskerna med att både hantera stöden snabbt och endast ge stöd till berättigade mottagare. Det skriver Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen.