Myndigheternas planering av samhällsinvesteringar bör utgå från förväntad prisnivå

Myndigheter som ansvarar för samhällsinvesteringar bör lämna sina investeringsplaner i den förväntade prisnivån för det år när investeringarna ska genomföras. Regeringen bör också tydliggöra vilka prisnivåer som ska gälla generellt för myndigheternas budgetunderlag. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport till regeringen.