Nästan lika stort underskott 2022 som 2021

Offentliga sektorns underskott blir nästan lika stort 2022 som 2021. Omfattande utgiftsökningar och ytterligare skattesänkningar i budgetpropositionen för 2022 bidrar till underskottet. Det strukturella sparandet ligger tydligt under målnivån både 2021 och 2022. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets nya prognos.