Nu öppnar inrapporteringen för budgetunderlaget

Senast den 1 mars ska alla myndigheter lämna budgetunderlag till regeringen. Information om planerade investeringar inklusive finansiering, kontokrediter och utlåning ska rapporteras i Hermes. Myndigheterna ska även lämna budgetunderlag i pdf-format. Notera att ESV har vidareutvecklat vissa funktioner för inrapporteringen i Hermes under året.