Offentliga finanserna förstärks automatiskt med 20 miljarder om året

Den offentliga sektorns finansiella sparande stärks årligen med 0,37 procent av BNP, motsvarande 20 miljarder kronor. Detta gäller under förutsättning att regelverket för statliga utgifter inte ändras och att den uppskattade potentiella BNP-tillväxten nås. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) analys av den automatiska budgetförstärkningen.