Överskott i statens budget för det första halvåret 2021

Saldot i statens budget för juni blev ett underskott på 34,0 miljarder kronor. För årets första halvår visar dock saldot ett överskott på 50,3 miljarder kronor. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.