Överskott i statens budget för februari

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 85,5 miljarder kronor, vilket är 38,2 miljarder kronor högre jämfört med februari 2021. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.