Överskott i statens budget för januari

Saldot i statens budget för januari 2022 blev ett överskott på 0,8 miljarder kronor, vilket är 6,9 miljarder kronor lägre jämfört med januari föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.