Överskott i statens budget för mars

Saldot i statens budget för mars blev ett överskott på 23,4 miljarder kronor, vilket är 14,2 miljarder kronor högre jämfört med mars 2021. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.