Regeringen bör förtydliga styrningen av Svenska kraftnäts investeringar

Regeringen bör förtydliga sin styrning av de investeringar som Svenska kraftnät behöver göra för att nå upp till de energipolitiska målen. Regeringen bör bland annat besluta om en långsiktig investeringsplan och tydliggöra det ekonomiska målet för att styra mot intern och samhällsekonomisk effektivitet. Det föreslår Ekonomistyrningsverket (ESV) i en rapport.