Regeringens styrning och uppföljning av myndigheternas resultat har blivit mer långsiktig

Regeringens resultatstyrning har blivit mer långsiktig och strategisk under de senaste tjugo åren. Det har bland annat lett till färre mål och återrapporteringskrav i myndigheternas regleringsbrev. Men det innebär också utmaningar för den effektorienterade redovisningen i staten.