Rekordhög nettoförmögenhet och lägre statsskuld

Statens resultaträkning för 2021 visar ett överskott på 90 miljarder kronor, vilket är 189 miljarder kronor högre än 2020. Överskottet bidrog i sin tur till att det blev en rekordhög nettoförmögenhet i balansräkningen på 117 miljarder kronor. Samtidigt minskade statsskulden under året. I statens budget blev saldot 145 miljarder kronor högre än beräknat. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets underlag till årsredovisning för staten.